AddressBusiness title Street address Zip code City Country
Phone+45 12345678
Emailyour@email.com

Halmstad Finmekanik AB


E-Mail   info@finmek.se

Toolfix/Malcus stålfästen tillverkas i Halmstad av

Halmstad Finmekanik.

Försäljning sker genom

Chuckcenter i Ängelholm

som även tillhandahåller reservdelar.


Toolfix/Malcus toolholders are

manufactured in Halmstad by

Halmstad Finmekanik.

Sale is made by Chuckcenter

in Ängelholm. They also provide spareparts.